Roermond open 16-19jan 2020

KLIK HIER OM ROERMOND OPEN INFORMATIE BOEKJE 2020 TE   OPENEN 

          

ROERMOND OPEN
VAN 16 JANUARI T/M
19 JANUARI
Inschrijven via: www.baanplanner.eu
Beste sportschutters,
Ook dit jaar staat het Roermond Open weer als ranking wedstrijd op de
kalender.
Het Roermond Open staat gepland van 16 januari tot en met 19 januari 2020.
Het is ons een genoegen om u voor deze wedstrijd uit te nodigen
en u welkom te heten in Swalmen.
Tot ziens bij SV De Leuker
Sportparklaan 2
Swalmen
Inschrijven
Inschrijven via www.baanplanner.eu
Informatie
John Willems
wedstrijdleidinglucht@gmail.com
tel.: 06-13621774 (na 17.30u)
Sluitingsdatum inschrijving 10 januari 2019.
Tijdens de wedstrijden:
Tel.: 06-13621774
06-41662738
Kosten deelname:
Senioren: €8,00
Junioren: €4,00
Teams: €8,00
Er bestaat de mogelijkheid om een extra serie te schieten.
De KNSA wedstrijdonderdelen
LUCHTGEWEER
LG staand individueel
Klasse Aantal schoten Beschikbare tijd
Heren HH-HA-HB 60 105 min.
Dames DH-DA 60 105 min.
Veteranen VH-VA 40 75 min.
Junioren-A Heren JAH 60 105 min.
Junioren-A Dames JAD 60 105 min.
Junioren-B Heren JBH 40 75 min.
Junioren-B Dames JBD 40 75 min.
Junioren-C JC 40 75 min.
LG opgelegd individueel
Klasse Aantal schoten Beschikbare tijd
Veteranen VH-VA-VB-VC 40 75 min.
Junioren-C JC 40 75 min.
Junioren-D JD 40 75 min.
Senioren S 40 75 min.
LG gehandicapte schutter staand
Klasse Aantal schoten Beschikbare tijd
Heren + Junioren-A Heren SH1 60 105 min.
Dames + Junioren B-C +
Veteranen
SH1 40 75 min.
Heren + Junioren-A Heren SH2 60 105 min.
Dames + Junioren B-C +
Veteranen
SH2 40 75 min.
Heren SH3 60 105 min.
Dames + Junioren +
Veteranen
SH3 40 75 min.
LG gehandicapte schutter liggend
Klasse Aantal schoten Beschikbare tijd
Dames + Heren + Junioren +
Veteranen
SH1 + SH2 40 75 min.
Dames + Junioren +
Veteranen
SH3 40 75 min.
LUCHTPISTOOL
LP staand individueel
Klasse Aantal schoten Beschikbare tijd
Heren HH-HA-HB 60 105 min.
Dames DH-DA 60 105 min.
Veteranen VH-VD 40 75 min.
Junioren-A Heren JAH 60 105 min.
Junioren-A Dames JAD 60 105 min.
Junioren B JB 40 75 min.
Junioren C JC 40 75 min.
LP opgelegd individueel
Klasse Aantal schoten Beschikbare tijd
Veteranen V 40 75 min.
Veteranen zittend VZ 40 75 min.
Junioren C JC 40 75 min.
Junioren D JD 40 75 min.
LP gehandicapte schutter
Klasse Aantal schoten Beschikbare tijd
Heren P1 SH1 60 105 min.
Dames P2 SH2 40 75 min.
De beschikbare tijd geldt voor een wedstrijd op kaarten, inclusief 15 minuten
proefschieten vooraf.
Informatie voor de schutters
-Schutters dienen zich minimaal dertig minuten voor aanvang van hun serie te
melden bij het inschrijfbureau.
-U kunt alleen deelnemen op vertoon van een geldige schietlicentie.
-Schutters die opgelegd schieten, dienen hun eigen steun mee te brengen.
-De schutters worden tijdig voor hun serie opgeroepen. Voorafgaand aan de
starttijd van iedere serie, krijgen de schutters 15 minuten gelegenheid om hun
schietpunt in te richten.
-Voor elke wedstrijdserie wordt door de baancommandant het startsein
gegeven.
-Na afloop van iedere serie ontvangen de deelnemers zo spoedig mogelijk hun
voorlopige uitslag.
-De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt op de
website: www.svdeleuker.nl en per e-mail verstuurd naar de wedstrijdleiders
van de deelnemende verenigingen en naar de deelnemers.
Nieuw:
Als nieuw onderdeel zal er speciaal voor luchtpistool schutters die de leeftijd
van 55 jaar hebben bereikt (en dus Veteranen klasse) het Luchtpistool opgelegd
zittend mogelijk zijn. Luchtpistool opgelegd zittend schutters dienen echter zelf
een eigen krukje mee te nemen en zich te houden aan de voor hen geldende
reglementen. Het krukje mag onder andere niet voorzien zijn van een
rugleuning.
Prijzen:
1 – 3 deelnemers: 1 stuks eremetaal
4 – 8 deelnemers: 2 stuks eremetaal
> 9 deelnemers: 3 stuks eremetaal
Sponsoren
Het Roermond Open wordt mogelijk gemaakt door alle sponsoren die
onze vereniging ondersteunen.
(zie hiervoor ook de onze website www.svdeleuker.nl )