Accommodatie

Op dit moment heeft onze schietvereniging een accommodatie waar wij zelf heel erg trots op zijn. Wij zijn een van de weinige schietverenigingen in onze omgeving die zowel de belangen behartigt van de leden die zich met een luchtdrukwapen goed thuis voelen, als ook van de leden die liever met vuurwapens schieten. Dit komt omdat wij een grotere verscheidenheid aan banen hebben dan de doorsnee schietvereniging.

Onze accommodatie is inmiddels volledig verbouwd. Hierdoor zijn bovengronds, naast de gezellige ontmoetingsruimte, 9 luchtbanen ontstaan met een lengte van 10 meter. Alle schietpunten zijn voorzien van een automatisch schijftransportsysteem en onze senior schutters kunnen beschikken over instelbare geweersteunen voor de discipline opgelegd schieten. Er is een fraaie, lichte ruimte ontstaan waar de schutters met luchtpistool of luchtgeweer volledig aan hun trekken kunnen komen. Vanuit de ontmoetingsruimte, onlangs voorzien van een nieuwe bar, zijn de verrichtingen van deze schutters goed te volgen. Hierdoor ontstaat een nog grotere betrokkenheid bij het hele schietgebeuren.

Door de verbouwing zijn lucht- en vuurbanen gescheiden van elkaar en kunnen dus ook gelijktijdig gebruikt worden, waardoor de capaciteit meer dan verdubbeld is. De vernieuwde vuurbanen bevinden zich in de kelder en zijn verlengd naar 25 meter. Daarnaast werden ze voorzien van automatische schijftransporteurs en de kogelvangers zijn omgebouwd. In het verleden schoten we op een stalen kogelvanger, waardoor we beperkt waren in het gebruik van wapengroepen en munitie. De nieuwe kogelvangers zijn geheel uit zand opgebouwd, waardoor we vanaf 6 schietpunten met vrijwel alle disciplines van vuurwapens kunnen schieten zoals: KKP, KKG en GKP. Uiteraard conform de richtlijnen van de KNSA. De banen zijn uitstekend verlicht en in combinatie met instelbare afstanden van de schijftransporteurs is eveneens bijbehorende schijfverlichting geïnstalleerd. Daarnaast is een geheel nieuwe luchtverversinginstallatie geplaatst, die verse lucht inblaast bij de schutters zodat deze geen last hebben van kruitdampen. Ook aan de achterzijde bij de kogelvangers is ventilatie aangebracht. De zes schietpunten zijn ruim van opzet en voldoen bovendien aan maximale veiligheidseisen. Ze nodigen uit om de schietsport in volle breedte te bedrijven. Alle banen zijn met behulp van een modern camerasysteem beveiligd.