Lidmaatschap

Vuurschutters

Veiligheid schrijven we bij SVDL met een hoofdletter. Er is een speciale commissie geformeerd die, samen met het bestuur, extra aandacht aan de veiligheid besteedt. Of het nu gaat over omgaan met wapens, opleiding nieuwe leden, presentielijsten nieuwe stijl, veiligheidscommissaris, wet wapens en munitie of het aanvragen van nieuwe verloven. Deze commissie draagt zorg dat veiligheid in de vereniging optimaal gewaarborgd is, waardoor alle schutters, zowel prestatief als recreatief gericht, aan hun trekken komen. De wedstrijdleider maakt eveneens deel uit van deze commissie en organiseert zowel onderlinge als externe wedstrijden voor de diverse disciplines vuurschutters.

Luchtschutters

Voor luchtschutters zijn de veiligheidseisen een stuk milder, omdat luchtwapens, weliswaar niet ongevaarlijk, niet aan vergunningen gekoppeld zijn. Uiteraard wordt ook hier op de veiligheid toegezien, maar de eisen rondom luchtwapens zijn minder stringent. Ook voor de luchtschutters wordt door onze wedstrijdleider o.a. een competitie georganiseerd op districtsniveau. Dit is uniek omdat de wedstrijden op de thuisbaan worden geschoten. De resultaten worden opgestuurd en zodoende kunnen onze schutters zich meten met medeschutters in Limburg, Brabant en Zeeland. Daarnaast worden uit- en thuiswedstrijden geschoten w.o. een jaarlijks treffen met onze Duitse vrienden uit St. Tönisvorst. Deze traditie bestaat al meer dan 40 jaar. Bovendien streven we ernaar elk jaar deel te nemen aan de afdelings- en districtskampioenschappen en indien de resultaten goed genoeg zijn vervolgens ook aan de (nationale) Nederlandse kampioenschappen. Wist u dat ons A-team (bestaat uit 4 schutters) in de negentiger jaren zelfs Nederlands kampioen is geweest?

Tevens heeft ons luchtpistool team in 2009 het Landelijk Klasse Kampioenschap gewonnen in de Heren B-Klasse.

Ook momenteel behaalt SVDL in de schietsport aansprekende resultaten. Zo zijn er het afgelopen jaar in verschillende disciplines op de Afdelingskampioenschappen (Limburg), Districtskampioenschappen (Zeeland, Brabant, Limburg) en ook op landelijke niveau titels gewonnen door verschillende leden van onze vereniging. Tevens hebben twee van onze schutters deelgenomen aan het Nederlands Kampioenschap en zijn beiden in de top tien van hun discipline geëindigd, waarvan zelfs één tweevoudig Nederlands kampioene.

Opleidingen

Onze vereniging heeft de beschikking over een aantal trainers die er zorg voor dragen, dat nieuwe leden de basis vaardigheden van het schieten goed en veilig onder de knie krijgen. Twee van deze trainers zijn KNSA gediplomeerde Basis Trainers.

Lidmaatschap en tarieven

Introducéaspirant-lidlid
kosten(*):Nvt
13,50 euro per maand185 euro per jaar. Inschrijfgeld 250 euro (**)
welk tijdstipclubdagen: vrijdagavond en zondagmorgenclubdagen: woensdagavond, vrijdagavond en zondagmorgenclubdagen: woensdagavond, vrijdagavond en zondagmorgen.
tijdsduurmaximaal drie keer6 maandenonbeperkt
luchtschietenonbeperkt na toestemming bestuuronbeperktonbeperkt
vuurschieten(zonder verlof)max. 3x per 12 maanden onder begeleiding wapenhouder, na toestemming bestuur.niet toegestaan, mits het aspirant-lid reeds in het bezit is van een geldige KNSA licentie.onbeperkt onder toezicht wapenhouder.
vuurschieten(met verlof en eigen wapen)max. 3x per 12 maanden na toestemming bestuur.onbeperkt na toestemming bestuur.onbeperkt.

(*) Alle hierboven genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de meest actuele tarieven kunt u het beste een mail sturen.

(**) Onze leden hebben destijds € 250,= p.p.bijeengebracht als startkapitaal voor de recente verbouwingen. Met dit bedrag als entree geld staan nieuwe leden op hetzelfde nivo als onze bestaande leden.

Bovenstaande kosten zijn voor senior leden. Voor junior leden gelden lagere tarieven.

Deze zijn:
Van 16 tot 18 jaar  € 97.50
13 tot 16 Jaar  € 87.50
11 tot 13 Jaar  € 67.50
Jonger dan 11 Jaar  € 30.00

Voor meer informatie klik op “contact” in het navigatiemenu