NK Lucht 2021 met testen voor toegang

Aan de KNSA is toestemming verleend voor het organiseren van de Nederlandse Kampioenschappen Luchtgeweer (staand) en Luchtpistool 2021 in Arnhem. Die toestemming is verleend door de Gemeente Arnhem met een positief advies van NOC*NSF, als onderdeel van het project voor topsportcompetities met testen voor toegang. De KNSA is blij met deze toewijzing waarmee een deel van de KNSA-wedstrijdschutters weer een wedstrijd kunnen schieten. De NK vindt plaats op 26 en 27 juni 2021 in het Sportcentrum Valkenhuizen te Arnhem.

Het betekent dat – onder voorwaarden – deze kampioenschappen georganiseerd mogen worden. Deze voorwaarden zijn in ieder geval de volgende:

  • De deelnemers aan de kampioenschappen dienen hun bezoek te beperken tot het deelnemen aan de wedstrijd en zij dienen na de serie, zo spoedig mogelijk de accommodatie te verlaten. Zij hoeven zich in dat geval niet vooraf te laten testen.
  • Toeschouwers zijn bij deze kampioenschappen toegestaan, mits zij een negatief testbewijs kunnen tonen dat is afgenomen op speciaal hiervoor aangewezen testlocaties. Deze testen zijn gratis. Nadere informatie over deze testlocaties en de voorwaarden waaraan die testen moeten voldoen, volgt nog. Er geldt voor deze kampioenschappen een maximumaantal toeschouwers. Teneinde dat maximumaantal te kunnen handhaven, dienen toeschouwers vooraf een tijdsblok te reserveren en krijgen zij vervolgens een zitplaats toegewezen. Nadere informatie omtrent de wijze waarop die reservering gedaan kan worden, wordt nog verstrekt.
  • Voor de deelnemers aan de kampioenschappen en voor de toeschouwers geldt dat zij 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden, een mondkapje moeten dragen en zich aan alle andere hygiënische coronamaatregelen moeten houden. Voor de deelnemers geldt dat zodra zij de wedstrijd gaan schieten, het mondkapje mag worden afgedaan.
  • Deelnemers die niet direct na hun wedstrijd de accommodatie verlaten, maar nog als toeschouwer willen blijven, moeten in dat geval ook een negatief testbewijs kunnen tonen en zich dus voorafgaande aan de wedstrijd ook te hebben aangemeld als toeschouwer. Voor de deelnemers die één van de finales bereiken, geldt dat zij wel op de locatie kunnen blijven totdat hun finale is afgesloten; zij mogen zich echter niet mengen met de toeschouwers.
  • Deze voorschriften voor deelnemers, toeschouwers en kader, zijn op basis van de huidige coronamaatregelen van het kabinet. Het kan zijn dat vanwege versoepelingen in het stappenplan van het kabinet, de voorschriften in de loop der tijd gaan veranderen.

Algemene informatie:

In verband met de 1,5 meter afstandsbepaling, zullen ook de schietpunten van de schietbanen op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar worden opgebouwd. Als gevolg daarvan is er minder capaciteit dan gebruikelijk en zijn er dus minder deelnemers aan deze kampioenschappen dan in andere jaren.

De LTC Luchtgeweer en de LTC Pistool zullen zo spoedig mogelijk de definitieve selectieprocedure voor deelname nader bekendmaken.

Meer informatie omtrent deze NK Lucht 2021 wordt op de KNSA-website onder: evenementen/nk-lucht-2021/ gepubliceerd.

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.