Post-League LG/LP 2021

Beste deelnemers aan de Post-League LG/LP,

Eindelijk is het zover dat we kunnen starten met de Post-League LG/LP. Het is echter wel zo dat we momenteel nog gebonden zijn aan de door de overheid ingestelde maatregelen om corona besmettingen te voorkomen.Voor onze vereniging houdt dit in dat er banen gereserveerd moeten worden om te kunnen schieten. Hierover hebben jullie al alle informatie vanuit het bestuur gekregen.Ondanks deze maatregelen willen wij toch starten met de Post-League en is ons streven om jullie ook alle 8 de series te laten schieten. Wij zijn ons ervan bewust dat de tijdspanne waarbinnen de series geschoten kunnen worden een stuk korter is dan afgelopen jaren. Daarom is besloten om van de 8 geschoten series de beste 5 mee te laten tellen. Dit op dezelfde wijze als afgelopen jaar.

De inleverdatums voor de series zijn:
R1 en R2:  25 juni
R3:             25 juli
R4:             25 augustus
R5:             25 september
R6:             25 oktober
R7:             25 november  
R8:             15 december

Mocht je door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om een serie voor de inleverdatum geschoten te hebben dan kan er uitstel aangevraagd worden. De niet geschoten series dienen echter in de juiste volgorde ingehaald te worden.

Mochten er nog vragen zijn met betrekking tot de Post-League dan kunnen die uiteraard altijd aan Ed Eurlings of John Willems gesteld worden.

Met vriendelijke groet,
Ed Eurlings John Willems
Wedstrijdleiding lucht 

Klik op onderstaande link om de Einduitslagen van de Post-League LG/LP 2020 te bekijken.
https://www.knsa-d4.nl/files/PostcompetitieLGLP/Results/Postcompetitie-PersUitslagen.htm