Post-League LG/LP 2021

De resultaten van de PostLeague LG/LP Ronde 3 zijn verwerkt.

Allereerst het lijkt dit jaar wel of we nergens van verschoont blijven.
Eerst de invloed van Covid-19 op onze PostLeague LG/LP en nu weer de invloed van het hoogwater met al zijn vernielingen en verwoestingen.
Allereerst gaat ons medeleven uit naar de schutters en zeer zeker de vereniging “PPS Inden Altdorf”. Zij zijn zeer ernstig getroffen door het hoogwater, hun hele accommodatie is overstroomd met alle gevolgen van dien. Vanuit de PostLeague LG/LP hebben wij ons medeleven onder deze erbarmelijke omstandigheden uitgesproken en hun veel sterkte toegewenst om de gevolgen van deze overstroming te boven te komen.
Op hun website http://www.pssonline.de/ is hier alles over terug te vinden. Verenigingen en of schutters welke donaties willen schenken kunnen hier op hun website ook alles over terugvinden.

De inleverdatums voor de series zijn:
R1 en R2:  25 juni
R3:             25 juli
R4:             25 augustus
R5 en R6   25 oktober
R7:             25 november  
R8:             15 december

Mocht je door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om een serie voor de inleverdatum geschoten te hebben dan kan er uitstel aangevraagd worden. De niet geschoten series dienen echter in de juiste volgorde ingehaald te worden.

Mochten er nog vragen zijn met betrekking tot de Post-League dan kunnen die uiteraard altijd aan Ed Eurlings of John Willems gesteld worden.

Met vriendelijke groet,
Ed Eurlings John Willems
Wedstrijdleiding lucht 

Klik op onderstaande link om de Einduitslagen van de Post-League LG/LP 2021 te bekijken.
https://www.knsa-d4.nl/files/PostcompetitieLGLP/Results/Postcompetitie-PersUitslagen.htm